Komponister: Emmy Köhler / Sats: Anders Olesen 2014