Den danske nødvendighed (Kærlighed til fædrelandet)