Sortons, sortons d’esclavage – Kast borg, kast bort jeres lænker